Khi tiếng Nhật ngày càng phổ biến trong môi trường THCS và THPT, việc chỉ sở hữu một ngoại ngữ Tiếng Anh là không đủ, tại sao chúng ta không lựa chọn tiếng Nhật làm ngoại ngữ thứ 2 để có thêm nhiều cơ hội hơn trong tương lai❓❓❓

Chi tiết »

Thư viện

LIÊN TỪ + QUÁN NGỮ TRONG TIẾNG NHẬT

👉 Download PDF: https://bit.ly/36Vz4LZ Nhanh tay lưu về ôn thi thôi nào!

Trung tâm ngoại ngữ Nhật Bản - Việt Nam

Địa chỉ: 13rd Floor | TID Building 4 Lieu Giai Street, Ba Dinh District| Ha Noi. Vietnam
Điện thoại: 024 3232 1581
FAX: 024 3232 1583
Website: jvrc.com.vn

Facebook: https://www.facebook.com/tiengnhatjvrc/

E-mail:tinhlt@cpvn.vn; binh@cpvn.vnlananh@cpvn.vn