Thư viện

Tiếng Nhật N2 - Bằng JLPT trong tay

⚠️⚠️⚠️ JVRC tự tin cùng bạn nắm chắc JLPT N2 với bộ giáo trình siêu xịn của lớp N2 nâng cao

Trung tâm ngoại ngữ Nhật Bản - Việt Nam

Địa chỉ: 13rd Floor | TID Building 4 Lieu Giai Street, Ba Dinh District| Ha Noi. Vietnam
Điện thoại: 024 3232 1581
FAX: 024 3232 1583
Website: jvrc.com.vn

Facebook: https://www.facebook.com/tiengnhatjvrc/

E-mail:tinhlt@cpvn.vn; binh@cpvn.vnlananh@cpvn.vn