Nước Nhật có thế mạnh tuyệt vời là mọi kiến thức cổ kim đều được diễn đạt bằng manga, từ tài chính ngân hàng đến IT, nông nghiệp, đến cả nghề vất vả như điều dưỡng viên trong nhà dưỡng lão.

JVRC xin gửi đến các bạn quan tâm danh sách Manga theo chủ đề (các bạn cố gắng học đến ít nhất N3 sẽ đọc được tốt):

1) 25 tác phẩm Manga về ngành Tài chính Ngân hàng

nomoneynofreedom.hatenablog.com/entry/2014/12/01/221338

Chia sẻ bài viết:
Fanpage:

Thư viện

Hình ảnh các lớp học tại JVRC năm 2019, 2020

Một số hình ảnh lớp học, thầy cô giáo tại JVRC năm 2019, 2020

Trung tâm ngoại ngữ Nhật Bản - Việt Nam

Địa chỉ: 13rd Floor | TID Building 4 Lieu Giai Street, Ba Dinh District| Ha Noi. Vietnam
Điện thoại: 024 3232 1581
FAX: 024 3232 1583
Website: jvrc.com.vn

Facebook: https://www.facebook.com/tiengnhatjvrc/

E-mail:tinhlt@cpvn.vn; binh@cpvn.vnlananh@cpvn.vn